FLAVORS

Kiwi

TROPICAL TANGO
Kiwi, Mango, Passion Fruit
TROPICAL FRUIT
Lime, Kiwi, Passion Fruit, Guava, Mango
MOOSE
Strawberry, Watermelon, Kiwi
KEY LIME PIE
Lime, Kiwi, Birthday Cake
KERMIT
Kiwi, Green Apple
HAWAIIAN SPIKE
Strawberry, Kiwi, Watermelon
FLORY’S FAVORITE
Strawberry, Kiwi
CARIBBEAN COOL
Watermelon, Kiwi, Lime, Vanilla